کسب و کار آنلاین یا اینترنتی

امروزه همه کسب و کارها وابستگی های به اینترنت پیدا کردند، بعضی از شغل ها هم که کلا 100% اینترنتی شدن، پس همه ما از اهمیت اینترنت و فضای مجازی بر کسب و کار ها با خبر هستیم، به نحوی شده که هر روز در اخبار چند موضوع به اینترنت یا فضای مجازی تعلق دارد.

افراد سه دسته هستند !!!

1- کسایی که از پیشرفت اینترنت و کسب و کارها نهایت استفاده را می کنند و کسب و کار خودرا متحول و بروز می کنند.

2- کسایی که تماشاگر پیشرفت اینترنت و کسب و کارها هستند ولی هیچ اقدامی برای کسب و کارشان نمی کنند یا شاید نمی دانند باید چیکار کنند.

3- کسایی که هیچ اعتقادی به اینترنت و فضای کسب و کار مدرن ندارند، و فکر می کنند کارها باید طبق روال قدیمی دستی و کاغذی پیش بره.

 

اگر جز دسته سوم هستید پیشنهاد میکنم اصلا این مطلب را نادیده بگیرید و زمان خود را صرف کار دیگری کنید.

اما اگر جزء دو دسته دیگر یعنی دسته اول و دوم هستید، پیشنهاد می کنم که این مقاله را کامل و با دقت مطالعه کنید.

 

فهرست