شرایط همکاری با ادمین اینستاگرام

در این صفحه از آکادمی انار شرایط همکاری با ادمین های اینستاگرامی در اختیار شما قرار می‌گیرد و در ادامه شرایط همکاری با دانشجویان آکادمی انار یعنی کسانی که دوره ادمینی اینستاگرام را در آکادمی انار گذرانده باشند و نمره قبولی دریافت کرده باشند، در اختیار شما قرار می‌گبرد.

قیمت ادمین اینستاگرام

قیمت ادمین اینستاگرام و میزان حقوق یک ادمین اینستاگرام بر پایه فعالیت هایی است که روی پیج شما انجام می‌دهد و با توجه به زمانی که روی کار شما می‌گذارد می‌تواند متفاوت باشد. که البته در ادامه حدود تعرفه یک ادمین اینستاگرام را خدمت شما معرفی می‌کنیم.

فرم درخواست ادمین اینستاگرام

برای درخواست ادمین اینستاگرام کافیست فرم زیر را تکمیل کنید تا آکادمی انار برای پیدا کردن یک ادمین حرفه‌ای و کار درست به شما کمک کند. ما از بین بهترین دانشجویان خود گزینه مناسب شما را معرفی می‌کنیم.

  • اگر مبلغ پرداختی شما با توجه به فعالیت ادمین غیر منصفانه باشد ممکن که درخواست شما بدون نتیجه باقی بماند.

فهرست